Laan der Verenigde Naties 60, 3314 DA, Dordrecht
078-2049047

Nieuwe Arbowet & Privacy

De Arbowet is gewijzigd. Met ingang van 1 juli moet u als werkgever meer maar mag u minder!

Op het vlak van preventie, inzet van de bedrijfsarts en het opstellen van een basiscontract met uw arbodienst is de Arbowet ingrijpend gewijzigd.

De wijzigingen in de Arbowet hebben op zich al veel impact, maar er is een extra complicerende factor:

De zorgplicht die de Arbowet voor ogen heeft staat namelijk in schril contrast met de strenge privacyregels die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ten aanzien van de zieke werknemer heeft gepubliceerd.

Hoe kunt u sturen op gezondheid en een snelle terugkeer als u niet eens meer mag vragen wat uw medewerker nog kan?

U krijgt 1 jaar de tijd om wijzigingen in uw arbocontracten aan te brengen. De vraag is: hoe?

Want, vraagt u zich ook het volgende af?

  • Hoe regelt u het recht op second opinion, de klachtenprocedures en het preventief spreekuur in de praktijk?
  • Hoe zet u de preventiemedewerker zo in dat de arbeidsinspectie tevreden is?
  • Wat is de nieuwe rol van de bedrijfsarts?
  • Heeft u de afspraken met de bedrijfsarts en/of arbodienst op orde?
  • Privacy zieke medewerker: wat mag wel en wat mag niet?

Wilt u weten hoe de nieuwe Arbowet & prvacy geregeld zijn?

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.